menu
Untitled Document

 

HPL

 

          Laminaty HPL jako materiał elewacyjny stosowanew całej Europie od ponad 20 lat Kilka realizacji wpisało się już trwale do historii architektury. Znaczącą rolę w rozpropagowaniu laminatu jako okładziny elewacji wentylowanych odegrała firma ABET LAMINATI producent elewacyjnych paneli laminatowych Print HPL MEG. Bliska współpraca ABETu z czołowymi europejskimi architektami zaowo­cowała takimi realizacjami jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Groningen (pro­jekt Atelier Mendini, Coop Himmelb(l)au.. Michele De Lucchi I Philippe Starck), kompleks mieszkalno - biurowy "Living Tomorrow" w Vilvoorde k. Brukseli (pro­jekt Frank i Maurice Belien, 1995) oraz centrala znanej ze znakomitego wzornic­twa firmy ALESSI (projekt Atelier Mendini).
          Elewacyjne laminaty Pnnt HPL MEG to materiał, którego warstwa rdzeniowa skła­da się z warstw papieru Krafta impregnowanychi żywicami termoutwardzalnymi, natomiast jego warstwę wierzchnią, stanowi papier dekoracyjny impregnowany pierwszorzędowymi żywicami aminoplastycznymi. Płyta laminatu powstaje w spe­cjalnej prasie, w której poddawana jest równoczesnemu działaniu wysokiej temperatury oraz wysokiego ciśnienia przez 90 minut. W procesie tym następuje polikondensacja żywic, w efekcie otrzymujemy niezwykle trwałą płytę o homo­genicznej strukturze.
          Laminaty Print HPL MEG charakteryzują się znakomitymi własnościami użytko-wymi. Płyty sa bardzo odporne na uderzenia i wstrząsy, ścierane czy też zadra­pania. Mechaniczne uszkodzenie płyty np. poprzez jej połamanie jest praktycz­nie niemożliwe. Konserwacja laminatów jest niezwykle prosta - w razie potrze­by można je myć wodą i detergentami. Ze względu na posiadana przez laminat odporność chemiczną plamy farby i kleju można usuwać powszechnie dostępny­mi rozpuszczalnikami organicznymi. Usuwanie zanieczyszczeń jest łatwiejsze dzięki temu, że pozostają, one jedynie na powierzchni płyty nie wnikając w jej zamkniętą, nieporowatą strukturę. Możliwe jest nawet usuwanie graffiti Ta ostatnia cecha wraz z duża, odpornością mechaniczną, sprawia, że laminat postrzegany jest jako materiał znakomicie spisujący się w miejscach szczególnie narażonych na różno­rakie akty wandalizmu. Laminaty MEG są poza tym materiałem ogniotrwałym, zaklasyfikowanym jako materiał niezapalny i nierozprzestrzeniający ognia.
          Specjalna warstwa ochronna zabezpiecza laminaty przed wpływem zjawisk at­mosferycznych. Dzięki zamkniętej strukturze płyty są odporne na działanie wody. Nie ulegają, rozwarstwieniu ani też biologicznej czy chemicznej korozji (np. gni­ciu, rdzewieniu). Materiał ten stanowi doskonalą ochronę przed wilgocią, mro­zem, gradem, światłem, promieniami UV, kwaśnymi deszczami i wiatrem. Dzięki wszystkim swym zaletom laminaty HPL coraz częściej znajdują zastosowanie jako materiał okładzinowy zarówno na całe elewacje, jak i ich fragmenty (cokoły, at-tyki), a także osłony balustrad balkonowych i różnego rodzaju elementy małej architektury.
          Abet Laminati oferuje standardowo płyty o formacie 305 x 130 cm. Dostępne są tez formaty większe, np. 366 x 161, 420 x 130 lub 420 x 161 cm. Tak duże wy-miary płyt w połączeniu z możliwością, łatwego ich cięcia pozwalają na uzyska­nie modułów precyzyjnie wyliczonych i zharmonizowanych np. z rytmem otwo­rów na elewacji. Dla architektów fakt ten ma bardzo duże znaczenie. Dzięki temu eliminuje się nieestetyczne pasy węższych od podstawowego modułu formatek wynikowych charakterystycznych dla np. płyt ceramicznych.

          Dużym atutem laminatów jest szeroka gama oferowanych kolorów i wzorów. Oprócz kolorów jednolitych dostępne są laminaty metaliczne, dekorowane wzo­rem drewna bądź fakturami nawiązującymi do kamienia. Możliwe jest także wy­produkowanie laminatu z indywidualnie zaprojektowanym wzorem wykonanym w technologu druku cyfrowego. Możliwości takie bywają wykorzystywane przy nośnikach reklamy i informacji wizualnej, a często są stosowane przez architek­tów jako środek podkreślający wyjątkowość i niepowtarzalność danej realizacji.
          Laminat jest materiałem licowym na elewacje wentylowane, dlatego też zasadą jest montaż do konstrukcji nośnej. Najczęściej stosowane są konstrukcje metalo-we: aluminiowe lub ze stali ocynkowanej. Możliwe jest także stosowanie rusztu drewnianego, Bez względu na rodzaj konstrukcji stosować można zarówno mon­taż mechaniczny płyt (nity, śruby), jak również montaż niewidoczny przy użyciu specjalistycznego systemu klejenia. Rozstaw żeber konstrukcji uzależniony jest za­równo od projektowanych modułów, jak i grubości stosowanych płyt. W prakty­ce najczęściej jednak żebra mocuje się w rozstawie od 60 do 75 cm. Niezależnie od wybranego sposobu montażu obowiązuje zasada pozostawiania dylatacji mię­dzy płytami.
          Montaż płyt jest stosunkowo prosty I nie wymaga specjalistycznych narzędzi. La­minaty nie sąmateriałem ani kruchym, ani łamliwym, dzięki czemu dają się ła­two transportować i montować. Są też łatwe w obróbce. Można je (podobnie jak twarde drewno) piłować, nawiercać, frezować - nawet na miejscu montażu. Otwo­ry można gwintować, można także stosować wkręty samogwintujące. To wszyst­ko sprawia, że - szczególnie przy realizacji niewielkich zadań: attyk, niedużych elewacji, balkonów - laminaty mogą być montowane przez małe niewyspecjalizowane firmy. Dzięki temu laminaty. Print HPL MEG są materiałem, który równie często pojawia się na dużych i prestiżowych obiektach, jak i na budowach mniej­szych, gdzie inwestor w ramach skromnego budżetu chce uzyskać jak najlepszy efekt estetyczny.